Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním služeb  tohoto eshopu vyjadřujete souhlas s použitím souborů cookie. Pokud s využitím souborů cookie nesouhlasíte, lze je vypnout přímo v nastavení vašeho prohlížeče nebo opusťe tento web. Vypnutím souborů cookie omezíte správnou funkčnost tohoto eshopu. Další informace o souborech COOKIE naleznete ZDE

 

Rozumím a souhlasím

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl

prodávajícímu:

 

Jaroslav Brachtl

Reklamní činnost a marketing

Měník 19

783 21 Bílá Lhota

IČ: 76062775

 

(dále jen „prodávající“)

Internetový obchod: www.potisk.reklamtisk.cz

 

1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu,

při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího o

změně ve svých osobních údajích. Kupující je starší 16 let.

2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účel registrace a za účelem vedení

uživatelského účtu.

3. Prodávající zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa

elektronické pošty a telefonní číslo.

4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v

rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:

 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Nevyhoví‐li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě

osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího

předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné

podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních

údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu 5 let od poskytnutí souhlasu prodávajícímu.